top of page

VEGAN sertifikacija proizvoda

Citrus Fruits

Oznaka sertifikovanog VEGAN proizvoda na ambalaži garantuje da je svaki proizvod VEGAN, da ne sadrži životinjske sastojke ili životinjske nusprodukte, da nije bilo upotrebe životinjskog sastojka ili  životinjskog nusprodukta u proizvodnim procesima i da se proizvodi ne testiraju se na životinjama.


Oznaku sertifikovanog VEGAN proizvoda mogu nositi samo pojedinačni proizvodi. Sertifikacija se ne dodeljuje za grupu proizvoda, organizacije, preduzeća, restorane, voće ili povreće.

 

 

VEGAN proizvodi se sertifikuju u skladu sa šemom sertifikacije VEGAN Best practice rev 1.2 , a postupak sertifikacije se odvija kroz nekoliko  koraka koji slede:
 

 

1. Ostvarivanje kontakta klijenta i CESNA organizacije,  kako bi se ustanovile potrebe i očekivanja klijenata, a pored toga se uzima u obzir i: oblik organizovanja klijenta, veličina organizacije, broj proizvoda i vrsta delatnosti. Radi ostvarivanja inicijalnog kontakta, klijent može kontaktirati CESNA kancelariju putem telefona, kontakt forme ili slediti uputstva na stranici „Informacije o ponudama“.


2. Pošto je inicijalni kontakt ostvaren, CESNA obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.


3. Po prihvatanju ponude i potpisivanju ugovora, klijent dobija obaveštenje o datumu sprovođenja sertifikacione provere, program i plan provere i spisak ocenjivača. Klijent ima pravo da zatraži pomeranje datuma provere ili promenu ocenjivača, ukoliko za to poseduje realne i argumentovane razloge. Provera mora biti sprovedena na licu mesta u slučaju deljene proizvodnje (kada ista organizacija proizovodi i nevegan proizvode) i u slučaju prozvodnje "rizičnih proizvoda" kao što su proizvodi koji sadrže: rafinisani šećer, želatin, palminuo ulje, provitamin A, D3 i drugo. 

3.a. Ukoliko se provera ne sprovodi na licu mesta, klijent dostavlja sertifikacionom telu potrebnu dokumentaciju i po tri uzorka od svakog proizvoda koji se sertifikuje.


4. Provera započinje uvodnim sastankom na kome se rukovodstvo organizacije i koordinator sistema upoznaju sa detaljima i procesom sprovođenja provere.


5. Po završetku provere, održava se završni sastanak na kome se klijent upoznaje sa rezultatima provere, uključujući sve nalaze provere, i predstavlja se izveštaj koji će biti podnesen Komisiji za sertifikaciju.


7. Komisija CESNA-e samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proceni u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat i znak sertifikacije VEGAN proizvoda kojim može da označi proizvod.


8. Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. CESNA sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.


9. Na svakih 12 meseci, vrši se ponovna provera. Klijent se o datumu nadzorne provere obaveštava svake godine pisanim putem, kada mu se dostavljaju program i plan provere, kao i lista ocenjivača.​ 

bottom of page