top of page

Sertifikacija u skladu sa šemom COVID SHELTER

Sistem dokumentuje higijenske mere i aktivnosti, kao i druge prakse koje se primenjuju u cilju minimizacije rizika od COVID-19. Pored univerzalnih zahteva koji su isti za svako podneblje, standard obuhvata zahteve koji proizilaze iz zakona, pravilnika i uredbi, pa se tako obezbeđuje i usklađenost za domicilnom zakonskom regulativom.


Sistem upravljanja higijenom i bezbednošću može se postaviti i sertifikovati pojedinačno, ali se takođe može implementirati kao deo integrisanog sistema upravljanja zajedno sa postojećim sistemima upravljanja (zbog svoje strukture koja je usklađena sa ISO standardima).


Kome je namenjen?


Ciljna grupa za COVID-19 shelter - Safety first - Hygiene and safety management system su organizacije i pojedinci koji pružaju sledeće usluge:
-    Turistički smeštaj (hoteli, pansioni, hosteli i drugi smeštajni kapaciteti);
-    Restorani, kafići, barovi i noćni klubovi;
-    Organizacija događaja, seminara i slično (event management);
-    Welness i SPA centri;
-    Sportski sadržaji;
-    Maloprodaja (npr. supermarketi, tržni centri i drugo)
-    Transport ljudi i robe;
-    Obrazovni centri i škole;
-    Javni servisi;
-    Slično.


Proces sertifikacije je relativno jednostavan i nema prevelikih razlika u odnosu na neki drugi standard. Najpre, ugostitelj se prijavljuje sertifikacionom telu za sertifikaciju popunjavanjem prijavnog formulara u kojem navodi osnovne podake o svojoj organizaciji.

Na osnovu popunjene prijave sertifikaciono telo izdaje finansijsku ponudu za sertifikaciju. Ukoliko klijent prihvati ponudu sertifikacionog tela, zaključuje se ugovor o sertifikaciji.


Nakon ovog, administrativnog dela, sledi praktičan deo sertifikacije, a to je kontrola objekta na licu mesta kojom prilikom se proverava primenjivost i ispunjenost zahteva definisanih u listi provere. Ukoliko tokom kontrole budu uočene neke neusaglašenosti (nedostaci), klijentu se daje rok (28 dana) za uklanjanje tih nedostataka.

U slučaju da se eventualni nedostaci uklone, stiču se uslovi za izdavanje sertifikata, koji se izdaje na tačno godinu dana tj. 365 dana od datuma izdavanja.

 

Proces re-sertifikacije tj. obnove sertifikata se sprovodi svake godine i svake godine se vrši kontrola ispunjenosti zahteva na terenu pre izdavanja / obnove sertifikata.

bottom of page