top of page

Prijavljivanje za sertifikaciju

Nakon prihvatanja ponude, potrebno je da nam dostavite ispunjen i overen zahtev za sertifikaciju koji se  nalazi u nastavku teksta. Nakon ispunjavanja zahteva, isti možete proslediti poštom ili na sledeću e-mail adresu: info@cesna.rs


Po prispeću Vaše prijave, Centar za sertifikaciju i nadzor – CESNA će kreirati predlog ugovora, predračun, plan i program provere i listu ocenjivača i kompletiranu dokumentaciju Vam proslediti na e-mail ili poštansku adresu, u zavisnosti od toga za koji način dostavljanja informacija ste se odlučili.


Od trenutka slanja zahteva, kontaktiraće Vas odgovorno lice Centra, a najkasnije u roku od 3 dana ćete dobiti pisani odgovor sa pratećim dokumentima.

bottom of page