top of page

Informacije o sertifikaciji, nadzornim proverama i resertifikaciji

Na ovoj stranici možete naći informacije o postupku sertifikacije, proceduri za upravljanje žalbama, prigovorima i sugestijama, dobiti potrebne informacije o načinu formiranja ponude i prijaviti se za sertifikaciju u saradnji sa CESNA grupacijom.


Radi dobijanja detaljnijih informacija ili informacija koje nisu objavljene na internet prezentaciji, možete nas kontaktirati putem kontakt forme ili pozivom.

Postupak sertifikacije

​CESNA ocenjuje sistem upravljanja klijenta, ili njegove delove, sa ciljem utvrđivanja usaglašenosti sa dogovorenim i priznatim zahtevima, kao što su međunarodni, nacionalni ili specifiči standardi ili specifikacije.

Odgovarajući proces procene može obuhvatiti jedan ili više koraka, a završava se sa izveštajem o proceni, koji dokumentuje rezultate procene, nakon čega sledi odluka o izdavanju sertifikata.

Više informacija >

Procedura za žalbe/prigovore

Svaki klijent našeg sertifikacionog tela ima pravo da dobije ugovorene usluge u dogovorenom obimu, na način koji ispunjava sve ugovorene obaveze, ispunjava razumna očekivanja i zahteve.

U slučaju neispunjenja, klijent ima pravo da podnese žalbu ili prigovor. Nakon toga, CESNA će zatražiti informacije neophodne za analizu i unapređenje

Više informacija >

Informacije o ponudama

Nakon zahteva CESNA će Vam, u najkraćem roku, dostaviti ponudu.

Više informacija >

Prijavljivanje za sertifikaciju

Radi sertifikovanja Vašeg sistema, potrebno je da se zvanično prijaviti.

Više informacija >

bottom of page