Politika kvaliteta

CESNA je posvećena pružanju najboljeg kvaliteta usluga procene i sertifikacije svim našim klijentima, stavljajući poseban akcenat na iskustvo, stručnost, sposobnost i profesionalnost našeg kadra.


Naš cilj je da obezbedimo sprovođenje usluga na korektan i nepristrasan način, u skladu sa

uslovima koji su ugovoreni sa našim klijentima.


Da bismo postigli svoj cilj dizajnirali smo, razvili i implementirali efikasan sistem upravljanja zasnovan na ključnim karakteristikama kvaliteta i principima informacionih  tehnologija. Sistem nam omogućava da ispunimo očekivanja i potrebe naših klijenata na efikasan način,a  filozofija i osnovni zahtevi standarda koje primenjujemo iz dana u dan, su inkorporirani u svaku uslugu koju pružamo i oni predstavljaju jedini način poslovanja za sve naše zaposlene.


Kontinuirano praćenje nivoa usluga i performansi naše organizacije, kako interno, tako i eksterno putem povratnih informacija klijenta, obezbeđuje ispunjenje standarda koje smo sami postavili i obezbeđuju unapređenje i dalji razvoj usluga u cilju postizanja za dobrobiti za naše klijente.