top of page

Provera validnosti sertifikata

Person Checking the Phone

CESNA održava registar svih sprovedenijh sertifikacija koji je javno dostupan i može se dobiti na zahtev bilo koje zainteresovane strane.


Nakon zahteva, CESNA dostavlja informaciju o statusu sertifikacije sistema svakog klijenta.


Zahtev se može podneti ispunjavanjem kontakt forme u nastavku ili putem telefona svakim radnim danom u periodu od 09 do 17h.

Your details were sent successfully!

bottom of page