top of page

Akreditacija

​CESNA sprovodi akreditovane provere sistema menadžmenta.  Akreditaciju je sprovelo Komisija za akreditaciju Sjedinjenih Američkih Država - ASIC Accreditation services international commission. CESNA je akreditovana za:

Sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015
Sertifikaciju sistema upravljanja životnom sredinom u skladu sa standardom ISO 14001:2015
Sertifikaciju sistema upravljanja bezbednošću hrane u skladu sa standardom ISO 22000:2018
Sertifikaciju kozmetike – Dobra proizvodna praksa (GMP) – Smernice o dobroj proizvodnoj praksi u skladu sa standardom ISO 22716:2007
Sertifikaciju sistema upravljanja protiv mita u skladu sa standardom ISO 37001:2016
Sertifikaciju sistema upravljanja energijom u skladu sa standardom ISO 50001:2018
Sertifikaciju sistema upravljanja bezbednošću informacija u skladu sa standardom ISO/IEC 27001:2013
Sertifikaciju sistema upravljanja uslugama u skladu sa standardom ISO/IEC 20000-1:2011
Sertifikaciju sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja (RTS) u skladu sa standardom ISO 39001:2012
Sertifikaciju specifikacije za sisteme upravljanja bezbednošću za lanac snabdevanja u skladu sa standardom ISO 28000:2007
Sertifikaciju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa standardom ISO 45001:2018
Sertifikaciju sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja u skladu sa standardom ISO 22301:2019

Navedene šeme sertifikacije za koje je CESNA akreditivana se stalno dopunjuju, pa uvek kontaktirjte kancelariji ukoliko su vam potrebne dodatne informacije.

bottom of page