Akreditacija

​CESNA sprovodi akreditovane provere sistema menadžmenta.  Akreditaciju je sprovelo Komisija za akreditaciju Sjedinjenih Američkih Država - ASIC Accreditation services international commission. CESNA je akreditovana za sprovođenje sertifikacija u skladu sa sledećim standardima:

 • ISO 9001:2015

 • ISO 14001:2015

 • OHSAS 18001:2007

 • ISO 22000:2018

 • ISO 22716:2007

 • ISO 37001:2016

 • ISO 50001:2011

 • ISO/IEC 27001:2013

 • ISO/IEC 20000-1:2011

 • ISO 39001:2012

 • ISO 28000:2007

 • ISO 45001:2018