top of page

EN 16630 Trajno instalirana oprema za fitnes na otvorenom — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

Children's Playground

Ovaj standard utvrđuje opšte zahteve za bezbednost za proizvodnju, montiranje, kontrolu, održavanje trajno instalirane slobodno dostupne opreme za fitnes na otvorenom.

Ne primenjuje sa na opremu na električni pogon, funkcionalne prostorije za obuku.

 

Oprema obuhvaćena ovim standardom nije oprema za igrališta za decu (serija EN 1176), stacionarne sprave za vežbanje u zatvorenom prostoru (EN 957) ili oprema za više sportova za koju je slobodan pristup (EN 15312) čak i ako ispunjava uslove iz ovih standarda.

 

​Trajno instalirana oprema za fitnes na otvorenom se sertifikuje u skladu sa standardom EN16630 , a postupak sertifikacije se odvija kroz nekoliko koraka koji slede:


 

1. Ostvarivanje kontakta klijenta i CESNA organizacije,  kako bi se ustanovile potrebe i očekivanja klijenata, a pored toga se uzima u obzir i: oblik organizovanja klijenta, veličina organizacije, broj lokacija i vrsta delatnosti. Radi ostvarivanja inicijalnog kontakta, klijent može kontaktirati CESNA kancelariju putem telefona, kontakt forme ili slediti uputstva na stranici „Informacije o ponudama“.


2. Pošto je inicijalni kontakt ostvaren, CESNA obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.


3. Po prihvatanju ponude i potpisivanju ugovora, klijent dobija obaveštenje o datumu sprovođenja sertifikacione provere, program i plan provere i spisak ocenjivača. Klijent ima pravo da zatraži pomeranje datuma provere ili promenu ocenjivača, ukoliko za to poseduje realne i argumentovane razloge.


4. Provera započinje uvodnim sastankom na kome se rukovodstvo organizacije i koordinator sistema upoznaju sa detaljima i procesom sprovođenja provere.


5. Provera  započinje pregledom i testiranjem opreme na mestu proizvođača. .


6. Po završetku provere, održava se završni sastanak na kome se klijent upoznaje sa rezultatima provere, uključujući sve nalaze provere, i predstavlja se izveštaj koji će biti podnesen Komisiji za sertifikaciju.


7. Komisija CESNA-e samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proceni u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat.


8. Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. CESNA sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.


9. Klijent se o datumu nadzorne provere obaveštava svake godine pisanim putem, kada mu se dostavljaju program i plan provere, kao i lista ocenjivača.​

bottom of page