top of page

Standardi primenljivi na transport i skladištenje

ISO je međunarodna, nezavisna organizacija koja svakodnevno radi na kreiranju, revidiranju i ažuriranju standarda. Trenutno je objavljeno oko 24000 standarda, dok je veliki broj u razvoju. 
U nastavku su predstavljeni standardi koji su primenljivi na transport i skladištenje, bez obzira na oblik organizovanja, broj zaposlenih i veličinu. 


Pored navedenih standarda, koji se najčešće primenjuju, CESNA može da sprovede sertifikaciju i drugih standarda i šema sertifikacije. 

Pošaljite upit

Ukoliko ste zainteresovani za sertifikaciju standarda ili za pohađanje neke od naših obuka, molimo vas da nas kontaktirate.

bottom of page