O nama

 

 

CESNA sprovodi poslove sertifikacije prema referentnim standardima i poslove provere prema specifičnim šemama.


Proces provere  i sertifikacije sprovode kvalifikovani i iskusni ocenjivači koji tokom provere razmatraju podobnost sistema upravljanja i njegovih procesa za primenu u skladu sa referentnim standardima, tržištem i okruženjem.

Postupak sertifikacije

 

CESNA ocenjuje sistem upravljanja klijenta, ili njegove delove, sa ciljem utvrđivanja usaglašenosti sa dogovorenim i priznatim zahtevima, kao što su međunarodni, nacionalni ili specifiči standardi ili specifikacije.

Odgovarajući proces procene može obuhvatiti jedan ili više koraka, a završava se sa izveštajem o proceni, koji dokumentuje rezultate procene, nakon čega sledi odluka o izdavanju sertifikata.

Akreditacija

 

CESNA sprovodi akreditovane provere sistema menadžmenta.  Akreditaciju je sprovelo Komisija za akreditaciju Sjedinjenih Američkih Država - ASIC Accreditation services international commission. CESNA je akreditovana za sprovođenje sertifikacija u skladu sa sledećim standardima:

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
ISO 50001:2011 
ISO/IEC 27001:2013 
ISO/IEC 20000-1:2011
OHSAS 18001:2007 

ISO 22716:2007
ISO 37001:2016
ISO 22000:2018
ISO 39001:2012
ISO 28000:2007
ISO 45001:2018 

Usluge provere i sertifikacije prema oblastima delovanja standarda

HRANA
HRANA
press to zoom

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom
ISO 22000 Menadžment bezbednošću hrane
HACCP Bezbednost hrane
VEGAN Sertifikacija proizvoda 
GLUTEN FREE Sertifikacija proizvoda za odsustvo glutena
GMP - DPP Dobra proizvođačka praksa
GHP - DHP Dobra higijenska praksa
GDP - DDP Dobra distributivna praksa
Provera dobavljača preko druge strane
Provera proizvođača privatne robne marke
Prilagođene šeme provere

Sertifikovane obuke

GRAĐEVINARSTVO
GRAĐEVINARSTVO
press to zoom
MALOPRODAJA I VELEPRODAJA
MALOPRODAJA I VELEPRODAJA
press to zoom

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom 

ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO 45001 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (zamena za OHSAS)
HACCP Bezbednost hrane
GMP - DPP Dobra proizvođačka praksa
GHP - DHP Dobra higijenska praksa
GDP - DDP Dobra distributivna praksa

Sertifikovane obuke

BEZBEDNOST
BEZBEDNOST
press to zoom
TRANSPORT LJUDI I ROBE
TRANSPORT LJUDI I ROBE
press to zoom

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO 45001 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (zamena za OHSAS)
ISO 27001 Sistem upravljanja bezbednošću informacija
ISO 31000 Upravljanje rizikom
ISO 26000 Sistem društvene odgovornosti
EN 15565 Usluge u turizmu — Zahtevi za sprovođenje obuke za profesionalne turističke vodiče i programe kvalifikacija
EN 13549 Usluge čišćenja
EN 15017 Pogrebne usluge
RUT 1491-01 Zahtevi za funkcionisanje ruralnih turističkih objekata  
Sertifikovane obuke

USLUGE
USLUGE
press to zoom
JAVNI SEKTOR
JAVNI SEKTOR
press to zoom
PROIZVODNJA
PROIZVODNJA
press to zoom
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
press to zoom