top of page
Office
O nama

 

 

CESNA sprovodi poslove sertifikacije prema referentnim standardima i poslove provere prema specifičnim šemama.


Proces provere  i sertifikacije sprovode kvalifikovani i iskusni ocenjivači koji tokom provere razmatraju podobnost sistema upravljanja i njegovih procesa za primenu u skladu sa referentnim standardima, tržištem i okruženjem.

Postupak sertifikacije

 

CESNA ocenjuje sistem menadžmenta klijenta sa ciljem utvrđivanja usaglašenosti sa dogovorenim i priznatim zahtevima kao što su međunarodni, nacionalni ili specifiči standardi ili specifikacije.

Odgovarajući proces provere može obuhvatiti jedan ili više koraka, a završava se sa izveštajem o proveri koji dokumentuje rezultate provere, nakon čega sledi odluka o izdavanju sertifikata.

Akreditacija

 

​CESNA sprovodi akreditovane provere sistema menadžmenta.  Akreditaciju je dodelila Komisija za akreditaciju Sjedinjenih Američkih Država - ASIC Accreditation services international commission. CESNA je akreditovana za sprovođenje sertifikacija u skladu sa mnogim standardima.

bottom of page