Usluge sertifikacije

Proces provere sprovode kvalifikovani i iskusni ocenjivači koji tokom provere razmatraju podobnost sistema upravljanja i njegovih procesa za primenu u skladu sa referentnim standardima, tržištem i okruženjem.


Identifikujući potencijale za unapređenja, ocenjivači povećavaju sposobnost organizacije da ispuni postavljene ciljeve i poveća poverenje klijenata. Ocenjivanje rezultira izveštajem o mogućim unapređenjima i izdavanjem sertifikata o usaglašenosti sa referentnim standardom.

KVALITET

 

Standard ISO 9001 je jedini standard u poslovnom svetu koji se koristiti za sertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom, za koji CESNA izdaje sertifikate o usaglašenosti.

Ovi sertifikati su dokaz da sertifikovana organizacija ima efikasan sistem kojim postiže efikasnost u poslovanju i kvalitet u proizvodnji i pružanju usluga.

 

BEZBEDNOST 

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001.

 

 

 

ISO 27001 je međunarodni standard koji se odnosi na zaštitu i bezbednost informacija.

 

 

ŽIVOTNA SREDINA

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001:2015

Sistem upravljanja energetskom efikasnošću

ISO 50001:2011

 

UPRAVLJANJE USLUGOM

Standardom se specificiraju zahtevi za pružaoca usluge da planira, uspostavi, primenjuje, izvršava, prati, preispituje, održava i poboljšava sistem menadžmenta uslugama

BEZBEDNOST HRANE

ISO 22000 je prvi međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane

HACCP sistem je namenjen svim organizacijama koje obavljaju prehrambene delatnosti, uključujući  i organizacije, čiji proizvodi ili usluge utiču direktno na zdravstvenu  bezebdnost hrane.

 

GLOBAL G.A.P.

GlobalGAP je sistem menadžmenta u poljoprivredi i primarnoj proizvodnji hrane i ključna je referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu.

Sertifikovan Global G.A.P. standard otvara vrata kanovim tržištima i stvara konkurentsku prednost na domaćem tržištu.